حضور مدیر پروژه شرکت تجارت افرین سون در کنفرانس بین المللی سوتا

حضور مدیر پروژه شرکت تجارت افرین سون در کنفرانس بین المللی سوتا

حضور مدیر پروژه شرکت تجارت افرین سون در کنفرانس بین المللی سوتا در میلان ایتالیا لازم به ذکر است در این کنفرانس موضوعات گوناگونی پیرامون مدیریت منابع اب و گاز ایران توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف مطرح گردید

IMG_2860 IMG_3068