شرکت تجارت افرین سون قشم حامی و پشتیبان اولین مسابقه و نمایشگاه بین المللی عکس میکروسکوپی

شرکت تجارت افرین سون قشم حامی و پشتیبان اولین مسابقه و نمایشگاه بین المللی عکس میکروسکوپی

اولین نمایشگاه و مسابقه عکس میکروسکوپی(IMIC 2015) 15 و ۱۶ اردیبهشت ماه سال اینده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.گفتنی ست شرکت تجارت افرین سون قشم افتخار حمایت و پشتیبانی این مسابقه را داشته و برای همه شرکت کنندگان ارزوی موفقیت دارد.