سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند

سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند

 

سرمایه گذاران پالایشگاههای سیراف انتخاب شدند 

اسامی برندگان مناقصه ساخت هشت پالایشگاه میعانات گازی در طرح سیراف نهایی شد و شرکتهای منتخب برای ادامه کار و تکمیل مدارک باید اقدامهای لازم را انجام دهند.
معاون وزیر نفت منصورمعظمی در گفتگو با خبرنگارشانا با اشاره به اعلام نتایج طرح فراگیر سیراف گفت: طبق تصمیم کمیته منتخب، هشت شرکت منتخب که برخی از این شرکتها بصورت مشارکتی در این طرح شرکت کردند، برای توسعه پالایشگاه سیراف شرایط لازم را دارند.
منصورمعظمی افزود: شرکتهای منتخب باید برای ادامه کار و تکمیل مدارک بر اساس دستورعمل اعلام شده، اقدام کنند.
معاون امور برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت ضمن تشکر از همه متقاضیان شرکت کننده در طرح پالایشی سیراف اظهار کرد: امیدواریم بتوان از توان و علاقمندی این شرکتها در فرصتهای دیگر که اعلام خواهد شد برای توسعه صنعت نفت استفاده کرد.
به گفته معظمی، طرح احداث فراگیر پالایشی سیراف نخستین تجربه ای بود که انجام شد و امید است بتوان با رفع نقایص و تدوین دستور عمل کاملتر طرحهای بعدی را به شیوه بهتر انجام داد.
به گزارش شانا، طرح احداث فراگیر پالایشی سیراف در قالب هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل هر یک به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز، با مشارکت بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی می شود.
زمین محل احداث این طرح به مساحت حدود۲۵۰ هکتار (حدودا ۳۰ هکتار برای هر پالایشگاه میعانات گازی) است و از طرف سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سایت ۲ عسلویه به صورت اجاره ۲۰ ساله به متقاضیان بخش خصوصی واگذار می شود و پس از انقضای زمان اجاره، با موافقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس قرارداد اجاره زمین قابل تمدید خواهد بود.