ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف

ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف

ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف
ورود سرمایه گذار خارجی به طرح فراگیر پالایشی سیراف با رعایت ملاحظات تحریمها ممنوعتی ندارد.

به گزارش خبرنگار شانا، سرمایه گذاران می توانند از طرف خارجی برای همکاری و شرکت در سرمایه بهره ببرند، البته این در حالی است که ملاحظات مربوط به تحریمها توسط شرکت مزبور در نظر گرفته شود.

در صورت مشارکت با سرمایه گذار خارجی گواهی کل نقدینگی می تواند بوسیله طرف خارجی و با تایید وزارت امور خارجه ارائه شود.

بر اساس این گزارش در صورت معرفی شریک یا کنسرسیوم خارجی، امتیازی برای آن در ارزیابی پیش بینی نشده است.

همچنین سرمایه گذاران خارجی تفاوتی با سرمایه گذاران داخلی ندارند، بجز آنکه در مورد منابع نقدی باید گواهی بانک محل نگهداری وجوه به تایید وزارت امور خارجه برسد.

بر اساس این گزارش قراردادهای منعقد شده در این طرح، به شکلی خواهد بود که تعهدات سرمایه گذاران و شرکت ملی نفت ایران را مشخص می کند، همچنین به شرکت ملی نفت ایران اختیار ضبط ضمانتنامه های اخذ شده از متقاضیان شرکت کننده در ارزیابی را در صورت انتخاب و عمل نکردن به تعهدات، می دهد.

به گزارش شانا طرح احداث فراگیر پالایشی سیراف از مجموعه طرحهایی است که اجرای آن با فراخوان وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

این طرح با هدف احداث ٨ پالایشگاه میعانات گاز در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی به ظرفیت ۴٨٠ هزار بشکه میعانات گاز (هر پالایشگاه ۶٠ هزار بشکه) اجرا می‌شود.

براین اساس یک شرکت به منظور ساخت تاسیسات جانبی (یوتیلیتی) و پشتیبانی بصورت کاملا جداگانه، مسئول ایجاد زیرساخت های لازم مجموعه پالایشی سیراف خواهد بود.