حضور شرکت تجارت افرین سون قشم در همایش انرژی در غرب اسیا

حضور شرکت تجارت افرین سون قشم در همایش انرژی در غرب اسیا

 

 

 

 

 

 

حضور فعال شرکت تجارت افرین سون قشم در نخستین همایش انرژی در غرب اسیا گفتنی ست این همایش با حضور با حضور ۲۸ سخنران که ۱۰ نفر سخنران خارجی از کشورهای امریکا، آلمان، یونان، چین و کشورهای منطقه و ۱۸ نفر سخنران داخلی در روزهای ۲۵و۲۴ خرداد در مرکز همایش های بین المللی صداو سیما برگزار شد.

 

 

 

 

IMG_5669 IMG_5670 IMG_5686 IMG_5689 IMG_5692 IMG_5702 IMG_5706IMG_5706